Brutiful

Brutiful = life is both intensely brutal and amazingly beautiful. It’s not one or the other. It is simply and profoundly both.

Artist statement (in Swedish)

Vi människor i en föränderlig och ibland otydlig värld, ibland vacker, ibland mer dunkel, oftast båda på en gång, det mänskliga tillståndet. Och det vi har, som befolkar denna värld, är varandra.

I mitt måleri arbetar jag ofta kring temat människan i en vacker/hemsk värld där relationen till andra (ofta familj) eller sig själv skapar trygghet. I mitt måleri leker jag med samspelet mellan det abstrakta måleriet och figurativa former där människan i sitt sammanhang är i fokus. I måleriet utforskar jag samspelet mellan material och former i en begränsad färgskala där man gärna vill läsa in en berättelse i bilden.