Brutiful = life is both intensely brutal and amazingly beautiful. It's not one or the other. It is simply and profoundly both.

Artist Statement

Jag är intresserad av samspelet och spänningen mellan det abstrakta måleriet och figurativa former. I mitt måleri utforskar jag material och former i en begränsad färgskala där man gärna vill läsa in en berättelse i bilden.

I måleriet arbetar jag ofta med människans form i fokus i sitt sammanhang i världen; en värld som kan vara både brutal och vacker på samma gång. Jag dras till dessa motsatser som tillsammans bildar en spännande komposition och jag arbetar ofta utifrån en känsla kopplad till bilden.

I en värld som är föränderlig och ibland dunkel blir relationen till andra människor (familj, vänner eller relationen till oss själva) ett tydligt sammanhang för oss, oavsett om det som omger oss är harmoniskt eller kaotiskt. I slutändan har vi, som befolkar denna värld, bara varandra.